​திருச்செந்தூர் முருகன் பற்றிய 60 தகவல்கள்

திருச்செந்தூரில் ஒரு தினஉபவாச விரதம் இராதவர் யாவராகினும் அவர் ஜனனம் முதல் மரணம் வரை தவம் செய்தாலும் யாதொரு பலனையும் அடையத்தகுந்த மார்க்கமில்லை. 1. திருச்செந்தூரில் பாலசுப்பிரமணிய[…]

Read more

​திருச்செந்தூர் கடலில் நடந்த அதிசயம்

ஒருமுறை திருச்செந்தூரில் கோவில் கொண்டுள்ள ஆறுமுகப் பெருமான் விக்கிரகம் தங்கத்தால் அமைந்தது என்பதைக் கேள்விப்பட்ட #டச்சுக்காரர்கள், அதை நள்ளிரவில் திருடி மரக்கலம் மூலம் கடத்திச் செல்ல முயன்றனர்.[…]

Read more

திருச்செந்தூர்

திருச்செந்தூர் முருகன் கோவில் ஆறுபடைவீடூகளில் இவருக்கு கிடைத்திருக்கும் கடல் அலை . கடற்கரை வேறங்கும் பார்த்திர முடியாத கோவில் பகிர்ந்தால் புண்ணியம் கிடைக்கும்

Read more