திருக்கழிப்பாலை பால்வண்ணநாதர் கோயில்

திருக்கழிப்பாலை பால்வண்ணநாதர் கோயில் கடலூர் மாவட்டத்தல் உள்ள சிவத்தலமாகும். இக்கோவில் தேவாரம் பாடல் பெற்ற தலங்களில் ஒன்றாகும். இந்த தலம் காவேரி வடகரையில் உள்ளது. கபிலமுனிவர் அவர்களால்[…]

Read more