தாயை இழந்த சிறுமி

தாயை இழந்த சிறுமியின் உணர்வு என்னவாக இருக்கும்…? தன்னை பெற்ற தாயை நினைத்து அழுவதா? தந்தையின் நிலையை நினைத்து கதறுவதா? இந்த நாட்டிலா பிறந்தோம் என வருந்துவதா?[…]

Read more