தாமிரபரணி

பூங்குளத்தில் பிறக்கிறாள் நம் தாமிரபரணி மாதா… தாமிரபரணி உற்பத்தியாகும் பூங்குளம். பொதிகை மலையின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பல்வேறு சிற்றாறுகளாகவும் அருவிகளாகவும் வனத்துக்குள்ளும் நிலத்துக்குள்ளும் தவழ்ந்து வரும் தாமிரபரணி,[…]

Read more

தாமிரபரணி

பூங்குளத்தில் பிறக்கிறாள் நம் தாமிரபரணி மாதா… தாமிரபரணி உற்பத்தியாகும் பூங்குளம். பொதிகை மலையின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பல்வேறு சிற்றாறுகளாகவும் அருவிகளாகவும் வனத்துக்குள்ளும் நிலத்துக்குள்ளும் தவழ்ந்து வரும் தாமிரபரணி,[…]

Read more