முன்னோா்களுடைய அறிவாற்றல்

“”இப்போதாவது தொிஞ்சுக்கோங்கோ! நம் முன்னோா்களுடைய அறிவாற்றலை “” 200 ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு அக்ரகார வீடு இடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது… அப்போது சுவர் அலமாரி ஒன்றைப் பெயர்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.[…]

Read more