தயிர் கல்சர்

வீட்டிலேயே தயிர் கல்சர் செய்ய. வெளிநாட்டில் வசிப்பவர்களுக்கு தயிர் தோய்க்க கடை தயிரைத்தான் தேர்ந்தெடுக்க நேரிடும், கடை தயிரில் லைவ் கல்ச்சர் இருக்காது, ஆக முதல் தயிருக்கு[…]

Read more