தயவுசெய்து இதை வேகமாகப் பகிருங்கள், அநியாயங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும்!!!    

​நண்பர்களே…….     தயவுசெய்து இதை வேகமாகப் பகிருங்கள்,      அநியாயங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும்!!!     இதோ…..  கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையின்  அவலங்கள்!!!! “வெற்றிச்[…]

Read more