தமிழ் நாடு

ஒரு கிராமத்தில் குடி  தண்ணீருக்காக  ஒரு கிணறு வெட்ட அந்த ஊர் மக்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்…  கிராம அதிகாரியும்  செய்யலாம் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கையை கிடப்பில் போட்டு[…]

Read more