தமிழர்கள் கட்டிய அங்கோர் வாட் கோவில்!

பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் நம் தமிழர்கள் உலகின் சில பகுதிகளில் பிரம்மாண்டமான கோவில்களை நிர்மாணித்தனர். கம்போடியா தேசத்தில் உள்ள அங்கோர்வாட் கோவிலும் அதில் ஒன்று. அதைப்[…]

Read more