தமிழன் சாதித்த கட்டிடக்கலை

தமிழன் சாதித்த கட்டிடக்கலை! உங்கள் கையால் தொடலாம். உருட்டலாம். முழு உருளையையும் கையில் பிடிக்கலாம். ஆனால் வெளியே எடுக்க முடியாது.  கோவில் என்பது வழிபாட்டிற்கான இடம் மட்டுமல்ல. […]

Read more