நீதி கதைகள்

​ஒரு ஊரில் ஒரு செல்வந்தன் இருந்தான்.  அவன் வியாபார நிமித்தமாக வெளியூர் சென்று திரும்பிய போது அவனது அழகான பெரிய பண்ணை வீடு தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது.[…]

Read more