தனி ஒருவன் படம் சொன்னது இதைத்தான்

தனி ஒருவன் படம் சொன்னது இதைத்தான்…. தொண்ணூறுகளின் தொடக்கத்தில் உலக காஸ்மெடிக் நிறுவனங்கள் இந்தியாவை குறி வைத்தன.. உடனே 1994ல் ஐஸ்வர்யாவுக்கும், சுஸ்மிதாவுக்கும் உலக அழகி பட்டங்கள்[…]

Read more