​எது? உலக அதிசயம்.

நான் தாஜ் மஹாலை பார்க்க சென்று இருந்தேன். பார்த்து திரும்பி பஸ்ஸில் வரும் பொழுது தாஜ் மஹாலை விட அழகான ஒரு கட்டிடம் உலகில் வேறு எதுவுமே[…]

Read more

தஞ்சை பெரிய கோவில்

1000 வருடங்களுக்கு முன் தென்னிந்தியாவை ஆண்ட மிக பெரிய சாம்ராஜ்யத்தின் அரசன் ஏன் வட இந்தியாவை நோக்கி படை எடுக்காமல், மிகப் பெரிய ஆலயம் கட்டினான்? என்ற[…]

Read more