தக்காளியின் விலை கிலோ 3

இன்றைய விவசாயிகளின் நிலை  ஜான் ஏறினால் முழம் சறுக்குகிறது சந்தையில் இன்று தக்காளியின் விலை கிலோ 3 மூன்று ரூபாய் நண்பர் ஒருவர் போன் செய்து இடைதரகர்[…]

Read more