வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய பூச்செடிகள்

துலிப் (Tulips) வெண்மை அல்லது இளஞ்சிவப்பு அல்லது சிவப்பு வண்ண துலிப்ஸ் மலர்க் கொத்துக்கள் நாட்களை மேலும் பிரகாசமாக்கும். இம்மலர்கள் மேலும் பல வண்னங்களில் கிடைத்தாலும், வெண்மை,[…]

Read more