டெங்கு எவ்வளவு கொடூரமானது.. உயிர் தப்பிய எழுத்தாளரின் அனுபவம்!

​எனக்கு டெங்கு வந்த போது என்ன நடந்தது? எந்தக் கருத்தையும் சொல்லாமல் நடந்ததை அப்படியே எழுதுகிறேன். துளிகூட பொய்யில்லை இதில். காய்ச்சல் கடுமையாக அடித்தது. எச்சில் துப்பும்[…]

Read more

​குழந்தைகளுக்கு டெங்குகவனிக்கத் தவறும் விஷயங்கள்

       டெங்கு ஃபீவரை பொறுத்தவரை, எதிர்ப்புசக்தி குறைவாக இருக்கிற குழந்தைகளை, அதிலும் 10 வயதுக்குள்ளான குழந்தைகளையே அதிகம் அட்டாக் செய்வதாக குறிப்பிடுகிறார்கள் மருத்துவர்கள். அப்படியென்றால்[…]

Read more