டெங்கு நோயை  கட்டுப்படுத்தும் அம்மான் பச்சரிசி

டெங்கு நோயை  கட்டுப்படுத்தும் அம்மான் பச்சரிசி-விபரம் உள்ளே  அம்மான் பச்சரிசி என்பது சிறு செடி வகையை சேர்ந்த தாவரம். இது அரிசி இனம் அல்ல. ஒரு வகை[…]

Read more