தெருவோர டீக்கடை 

​படித்ததும் மனதை நெருடியது…. உடனே பதிவிட்டேன் காலம் மாறிவிட்டது முன் கடந்து போவோரின் முகம் காண முடியவில்லை. பின் நின்று சிரிப்போரின் எண்ணம் எனக்கு புரியவில்லை. தலை[…]

Read more