டண்ணகரம்,றன்னகரம்

மூனுசுழி “ண” , ரெண்டுசுழி “ன” என்ன வித்தியாசம்? படிக்காதவர்க்கும் நல்ல தமிழைக் கற்றுத்தந்த நடிகர்திலகம் சிவாஜி கணேசன். கண்ணப்பன் னு எழுதச்சொன்னா ஒருத்தன் 4சுழி 5சுழி[…]

Read more