டண்ணகரம்,றன்னகரம்

மூனுசுழி “ண” , ரெண்டுசுழி “ன” என்ன வித்தியாசம்? படிக்காதவர்க்கும் நல்ல தமிழைக் கற்றுத்தந்த நடிகர்திலகம் சிவாஜி கணேசன். கண்ணப்பன் னு எழுதச்சொன்னா ஒருத்தன் 4சுழி 5சுழி போட்டானாம்!  என்னப்பா னு கேட்டதுக்கு அவன் கேட்டானாம்- “தமிழ் வளரவே கூடாதாய்யா? ரெண்டு சுழி மூனு சுழி இருக்கலாம்  4சுழி 5சுழி இருக்கக் கூடாதா? தமிழ் எழுத்துகளில் – ரெண்டுசுழி ன என்பதும் தவறு!  மூனுசுழி ண என்பதும் தவறு! ண இதன் பெயர் டண்ணகரம், ன இதன் …

More