ஜீ எஸ் டி

​வீட்டுக்கு தண்ணீர் கேன் சப்ளை செய்பவர். நாளை முதல் ஒரு கேனுக்கு 5 ரூபாய் அதிகம் இனிமேல் ஒரு கேன் 40 ரூபாய் என்றார். அவர் சமாதானமாகவோ[…]

Read more