ஜீவா

அம்மா உலகைப்பிரிந்து விட்டார்…  அப்பா உறவைப்பிரிந்து விட்டார்…  இடிந்தவீடு…..ஏழ்மையான பாட்டி…. பாட்டியின் அரவணைப்பில் பாவம் ஜீவா….சாதித்த பதக்கங்கள் நிறைய  இருந்தாலும் அத்லெட்டிக்கில் உலக தரத்தில் சாதிக்கவேண்டும் என்ற […]

Read more