ஜீவகாருண்யம்

​அடுப்பறையில் உருட்டிக் கொண்டிருக்கும் எலியை விஷம் வைத்து கொன்று விடுகிறோம். கழிவறை முழுவதும் ஓடிக் கொண்டிருக்கும் கரப்பான் பூச்சிக்கென்று தனியாக விற்கும் ஸ்பிரே வாங்கி அவற்றைக் கொன்று[…]

Read more