நாட்டில் ஏழைகள் ஒழிய வேண்டுமா?

*படித்ததில் வலித்தது* கண்ணீரை வரவழைத்த உண்மை சம்பவம்…. நாட்டில் ஏழைகள் ஒழிய வேண்டுமா?ஜாதி ஒழிய வேண்டுமா? திருச்சிக்கு மகனை ஒரு கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்காக சென்றிருந்தேன்,.. அங்கு நல்ல[…]

Read more