​பெற்றோருக்கு குழந்தைகளின் ஜாதகம் எப்போது பலன்களை தரும்

♥⚝ ஜோதிட சாஸ்திரப்படி ஒரு குழந்தை கருவுற்ற 100 நாட்களுக்கு பிறகு அந்த சிசுவின் ஜாதகப் பலன்களை பெற்றோர்கள் பெறக்கூடும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ♥⚝ குழந்தை பிறந்த[…]

Read more

​உன் ஜாதகம்…🌼☘

1) உன்னை நீ கெடுத்துக் கொண்டால்  ராகு திசை…🌼 2)பிறரை நீ கெடுக்க நினைத்தால் கேது திசை…🌼 3)பிறரை நீ பழிவாங்க நினைத்தால்  சனி திசை…🌼 4)உன்[…]

Read more