ஜலதோஷத்தின் போது ஏற்படும் மூக்கடைப்பு

பொதுவாக சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அவதிப்படும் ஓர் விஷயம் ஜலதோஷத்தின் போது ஏற்படும் மூக்கடைப்பு. இதை சரிசெய்ய உப்பு மருந்தாக விளங்குகிறது. தண்ணீரை நன்கு[…]

Read more