ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் ஊடகத்துறை

சுதந்திர இந்தியாவின் மக்களாட்சி நடைமுறையில் நான்காவது தூண் என்று கூறப்படும் ஊடகத்துறை எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதற்கு கீழே உள்ள புகைப்படம் நல்ல சான்று.கேவலம் ஒரு நடிகனுக்கு கொடுக்கும்[…]

Read more