ஆர்கானிக் சிறுதானியங்கள் செய்யும் அற்புதங்கள்

உணவே மருந்து என்றும் மருந்தே உணவு என்றும் வாழ்வியல் வகுத்த பாரம்பர்யம் நமது. சத்துள்ள சிறுதானியங்கள் நம் உணவாக இருந்தன. அவற்றை உண்டு ஆரோக்கியம் காத்து அழகான வாழ்க்கை[…]

Read more

சோளம்

​இரும்புசத்து, ரத்த சோகை குறைபாட்டை போக்கும் சோளம் காய்கறி கடைகளில் இலையுடன் கூடி சோளம் காணப்படும். இது தானிய வகையைச் சார்ந்தது. வெள்ளை, மஞ்சள் என இருந்த[…]

Read more