சோமநாதர் ஆலயம், குஜராத்

சோமநாதர் ஆலயம், குஜராத்   சிவபெருமானின் பன்னிரு ஜோதிலிங்கங்களில் ஒன்றான சோமநாதர் ஆலயம், குஜராத் மாநிலத்தின் தென்மேற்குக் கரையில், கிர்சோம்நாத் மாவட்டத்தில், பிரபாச பட்டினக் கடற்கரையில் சோமநாதபுரம்[…]

Read more