சைவம் அசைவம்

சைவம் அசைவம்? என்ன வேறுபாடு தண்ணீரை உறிந்து குடிக்கும் மிருக வகைகள் சைவம். உதாரணம் யானை, ஆடு, மாடு, குரங்கு போன்றவை.. தண்ணீரை நக்கி குடிக்கும் மிருக[…]

Read more