சே குவேரா நினைவு தினம் இன்று

அக்டோபர் 9: சே குவேரா நினைவு தினம் இன்று (1967) ”கோழைகளே… என்னைச் சுடுங்கள்.. உங்களால் ஒரு மனிதனைத் தான் கொல்ல முடியும். ஒரு புரட்சிக்காரனை அல்ல…!”[…]

Read more