சேஜ்

சேஜ் :- சேஜ் என்னும் மூலிகை நரைமுடியில் இருந்து விடுவிக்கும். இந்த மூலிகையில் ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளான தொண்டைப் புண், உட்காயம், மன இறுக்கம் போன்றவற்றை சரிசெய்வதோடு,[…]

Read more