​செரிமானம் ஆகவில்லை என்பதை உணர்த்தும் அறிகுறிகளா இதெல்லாம்

#கெட்ட_நாற்றம் :  சரியாக ஜீரணமாகவில்லை என்றால் கெட்ட நாற்றம் வரும். மூச்சு விடும் போது கேட்ட நாற்றமெடுத்தால் அவசியம் மருத்துவரை சந்திக்கவும்.  அதே போல வியர்வையும் அதிக[…]

Read more