செஞ்சி கோட்டை

செஞ்சி கோட்டையில் தொடரும் மர்ம மரணங்கள் -சுற்றுலா வர மக்கள் அச்சம் விடுமுறை நாளிலும், பண்டிகை காலங்களில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள செஞ்சிக் கோட்டைக்கு பொதுமக்கள் குடும்பத்துடன்[…]

Read more