சூடான தண்ணீர் குடிக்கலாமா

சூடான தண்ணீர் குடிக்கலாமா? அதனை எப்போதும் குடிக்கலாம்? என்பது பற்றிய ஏராளமான சந்தேகங்களும், அதற்கான பதில்களும் வெளிவந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. நாம் உண்ணும் உணவு செரிமானமாவதற்கு உடலில்[…]

Read more