சுவைக்காக அசைவமா?

*சைவம் Vs அசைவம்* 🐐    ஆட்டுக்கறியை விட :          *வெண்பூசணிக்காய்*           மேலானது 🐤    கோழிக்கறியை விட :          *கோவைக்காய்*          மேலானது                      🐷    பன்றிக்கறியை விட :          *முருங்கைக்காய்*   …

More