சுல்தான்

நூறு கோடி, 200 கோடி கிளப்களை கடந்து 500 கோடி கிளப்பை குறிவைத்து இறங்கியிருக்கும் பிரம்மாண்ட சினிமா ‘சுல்தான்’. மல்யுத்தம் மார்ஷியல் ஆர்ட் இரண்டும் கலந்து கட்டி[…]

Read more