சுயநலம்

​🙏🏾🌷🙏🏾🌷🙏🏾🌷🙏🏾🌷🙏🏾🙏🏾 யார் ஏழை  ❓❓❓ 🔰ஒரு பணக்கார அம்மா துணி கடைக்குப் போய்_கடைக்காரரிடம் எனது மகனுக்கு திருமணம்’ ஆகவே எனது வீட்டில் வேலைசெய்யும் பணிப்பெண்ணிற்கு கொடுக்க மிக[…]

Read more