சும்மா இருக்கும் சாமியாருக்கு ஒரு பட்டை சோறு

“சும்மா இருப்பது….சுலபமான காரியமல்ல” ஒரு ஊர்ல ஒரு கோவில் இருந்தது , அரசாங்கம் அந்த கோயிலை பராமரித்து வந்தது . அதிகாரிகள் அவ்வப்போது வந்து கணக்கு வழக்குகளை சரி பார்ப்பது வழக்கம் . அந்த வகையில் , ஒரு சமயம் அரசாங்க அதிகாரி அங்கே வந்தார் . கோயில் நிர்வாக அதிகாரி கணக்கு புத்தகங்களையும் மற்ற பதிவேடுகளையும் எடுத்து அவர் முன்னால் வைத்தார்.. வந்த அதிகாரி , கோயில் செலவு கணக்கு பார்த்து கொண்டு வந்தார் .” …

More