​உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்கள*பழி வாங்க* போறீங்களா

அப்ப இந்த கதைய அவசியம் படிங்க.!!! …………………………………….. “நினைத்துப் பார்த்தால் நெஞ்சு கொதிக்கிறது சாமீ. எத்தனை பேர் என்னை கேலி செய்து இருக்கிறார்கள்? எத்தனை பேர் வசை[…]

Read more