​உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்கள*பழி வாங்க* போறீங்களா

அப்ப இந்த கதைய அவசியம் படிங்க.!!! …………………………………….. “நினைத்துப் பார்த்தால் நெஞ்சு கொதிக்கிறது சாமீ. எத்தனை பேர் என்னை கேலி செய்து இருக்கிறார்கள்? எத்தனை பேர் வசை பாடி இருக்கிறார்கள்? எத்தனை பேர் என் முதுகில் குத்தி இருக்கிறார்கள்? அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் பழி வாங்காமல் ஓய மாட்டேன்” என்று அந்த சாமியார் முன் வந்து பொருமினான் ஒரு சீடன். “ஏதாவது மந்திரம் கிந்திரம் இருந்தா சொல்லுங்க சாமி” என்றான். சாமி யோசித்தார். “சரி… ஒன்று செய்யலாம்” என்று …

More