​தாய் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் சுந்தர் பிச்சை

💻💻💻💻💻💻💻 தமிழகத்தில் பிறந்த சுந்தர் பிச்சை கூகுள் நிறுவனத்தின் தாய் நிறுவனமான ஆல்பாபெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவில் ஒருவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். நீண்ட காலமாகக் கூகுள் நிறுவனத்தின் தலைமை[…]

Read more