சுதந்திர போராட்ட தியாகி அமீர் ஹம்ஸா

படித்தேன்…. பிடித்தது…. பகிர்கிறேன். # “யாரைப் பற்றியும் கொஞ்சம் கூட குறை சொல்லிப் பேச மாட்டார். நிறைகளை மட்டுமே பேசுவார்.” -இப்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் சோ ![…]

Read more