மும்மூர்த்திகளும் கோயில் கொண்டுள்ள ஸ்தலம்

மும்மூர்த்திகளும் கோயில் கொண்டுள்ள ஸ்தலம் . சுசீந்திரம். இக்கோயிலின் மூலவர் பெயர் ஸ்தாணுமாலயன். ஸ்தாணு என்பது சிவனைக் குறிக்கும். மால் என்பது விஷ்ணுவைக் குறிக்கும். அயன் என்பது[…]

Read more