சிலையில் சக்தி

​” அந்த சிலையில் ஏதேனும் சக்தி இருக்குமானால், கண்டிப்பாக விற்க மாட்டேன் ”  ஒருநாள் சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு பெரியவர் தன் குடுபத்துடன் வந்து, விநாயகர் சிலை ஒன்று[…]

Read more