சிறுநீர் கழிக்கையில் கடுக்கிறதா

நீண்ட நேரப்பயணம், கடுமையான அலைச்சல், கண் விழிப்பு, உடலில் அதிகச் சூடு இவற்றால் சிறுநீர் கழிக்கையில் கடுக்கும். அடிவயிற்றில், சிறுநீர்ப்பாதையில் கடுத்துக் கொண்டேயிருக்கும். அவ்வாறு, இருக்கும்போது வெள்ளை[…]

Read more