சிறுநீரகத்தை சீர்செய்யும் மூக்கிரட்டை கீரை

சிறுநீரகத்தை சீர்செய்யும் மூக்கிரட்டை கீரை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மூலிகைகள் அடிப்படையாக இருக்கின்றன. கீரை களையும் மூலிகை என்றே சொல்லலாம். கீரை வகைகளில் ஒன்று மூக்கிரட்டை. இதற்கு மூக்கரட்டை[…]

Read more