​ரூ.10ல் சிறுநீரகக்கல்லுக்கு தீர்வு..! 

இன்றைய உணவுப்பழக்கத்தினால், சிறுநீரக கல் பிரச்சினை என்பது பெரும்பாலானவர்களுக்கு சாதாரணமாகிவிட்டது.  இதனால் உண்டாகும் வலியானது, எனது அனுபவத்தில் வேறு எந்த வலியோடும் ஒப்பிடமுடியாதது.  எனக்கு நான்கு வருடங்களுக்கு[…]

Read more