சின்

இது யாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது என தெரியவில்லை ஆனால் படிக்க நன்றாக இருந்து. ******************* தஞ்சையில் இருந்து, சென்னைக்கு பத்திரிகை பணிக்கு வந்தபோது நல்ல சம்பளம்தான். ஆனாலும்[…]

Read more