சின்ன சின்ன அன்பு

​🍊ஒரு இளைஞர் தினமும் ஒரு பாட்டியிடம் ஆரஞ்சு பழங்களை வாங்குவார்.  பழங்களை எடை போட்டு வாங்கி பணம் செலுத்திய பின் அந்த  பழங்களில் இருந்து ஒன்றை எடுத்து[…]

Read more