யோசிங்க

சின்ன குழந்தைகள் வயதுக்கு மீறிய அறிவுடன் பேசுவது பெற்றோருக்கு மட்டும் வேண்டுமானால் பெருமையாக இருக்கலாம் மற்றவர்க்கு பெரும் எரிச்சலையே தரும். இது தொடர்பான மீள்பதிவு ஒன்னு மெத்தப்படித்த[…]

Read more