சில அருமையான, சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

​*_”சில அருமையான, சிந்திக்க வேண்டிய விஷயங்கள்…”_* *********************** 🌝 முன்னே செல்பவனை விட்டுவிடுங்கள், பின்னால் வருபவனிடம் மட்டும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். அவனால்தான் உங்களை முந்திச்செல்ல முடியும்..[…]

Read more